changesInspelen op of aanpassen aan wijzigende omstandigheden is voor organisaties van levensbelang. Wijzigingen kunnen veroorzaakt worden door:

  • Een andere missie/visie/strategie en de daaraan gekoppelde kernwaarden (inside out),
  • Een veranderende markt/klant/concurrentie (outside in).

Een belangrijke vraag hierbij is; wat is de huidige situatie (diagnose) en waarom moet er veranderd worden (reden en urgentie)?

Waarnaar toe?

En wat is dan de gewenste of ideale situatie? (verkenning) en welke veranderambitie heeft u? (doelen). Veranderen is namelijk een proces en geen bedreiging, het vergroot de kans op succes! Uw medewerkers spelen hierin een cruciale rol. Hoe kunt u uw medewerkers hierin betrekken lees meer