Karin Mulders – Training and Social Participation opens Doors

Karin Mulders is de naam achter TSPD. Sociale Participatie leidt volgens haar tot werkelijke participatie en inclusie. Interactie van mensen is nodig om elkaar te begrijpen, elkaar zien om te voelen dat je erbij hoort. Wanneer er sprake is van een interactief proces, kunnen mogelijkheden worden geschapen en kansen worden benut.

TSPD geeft advies en verzorgt trainingen & coaching op het gebied van divers leiderschap, interculturele communicatie en cultureel bewustzijn en culturele competentie en heeft een lange staat van dienst in het ontwikkelen en uitvoeren van participatie-trajecten. Daarnaast verzorg ik ook NT2+ NT1 taallessen, alfabetisering en masterclasses voor hoogopgeleide migranten.

Na mijn studies Culturele Antropologie en Migratie & Integratie-studies heb ik het internationale bedrijfsleven verlaten en heb me toegelegd op het werken met professionals in het Sociale en Publieke domein. De kennis van both worlds maakt van TSPD een sterke partner in het oplossen van interculturele vraagstukken en dilemma’s waar u mee te maken hebt.

Vanuit economische, wetgevende ondersteunende en ideologische gronden krijgen organisaties steeds vaker te maken met een culturele diversiteit van hun personeels- en/of klantenbestand en door middel van innovatieve maatregelen boren zij nieuwe afzetmarkten en of nieuwe doelgroepen aan. Communiceren is belangrijk om tot een goede samenwerking te komen met de ‘ander’. Meestal is cultuurverschil daarin het centrale uitgangspunt wat het soms moeilijk maakt.

Maar ook binnen de organisatie speelt culturele diversiteit een rol die tot problemen of dilemma’s kan leiden. Uit onderzoek blijkt dat op de werkvloer een dominante definitie van cultuur leeft en mede oorzaak is van de problemen die door een cross-culture benadering kunnen worden opgeheven. Ik ondersteun u daar graag bij door bijvoorbeeld eerst een Intercultural Readiness Check te doen om vandaar uit verder met u de diepte in te gaan.

Aandacht voor diversiteit op de werkvloer maakt een organisatie sterker. Een meer inclusieve samenleving en dus ook werkomgeving draagt ertoe bij dat mensen met een andere culturele achtergrond dan die van de dominante cultuur worden gezien en erkend.