Tilburg, augustus 2015

Betreft: vrijblijvende informatie Anti-pestcoördinator

Alstublieft!

Voor u ligt de informatie over de basis- en implementatie workshop

anti-pestcoördinator, welke is samengesteld door Calm Veiligheidsadviesbureau en Junique Advies.

Vanaf 1 augustus 2015 is de anti-pestwet van toepassing. Iedere basis- en voortgezet onderwijslocatie moet dan over een anti-pestcoördinator beschikken, die conform het beleid van uw school belast wordt met het opstellen en implementeren van het anti-pestprotocol.

De bovengenoemde workshops worden voor u verzorgd door een erkend en ervaren pedagoge. De workshop bestaat uit twee losse delen, waarin u, op een interactieve manier, leert over het opstellen van een passend anti-pestprotocol en het tegengaan van pesten.

Het eerste deel betreft de basisworkshop anti-pestcoördinator. Het tweede deel betreft de implementatie van het protocol door de anti-pestcoördinator.

Graag willen wij u helpen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en daarom bieden wij u graag een packagedeal aan:

Bij gelijktijdige reservering van beide workshops, krijgt u 10% korting op de implementatie workshop anti-pestcoördinator.

Wij vertrouwen erop dat we hiermede uw interesse te hebben gewekt en zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Calm Veiligheidsadviesbureau, Annelies de Groot – Verheijen en

Junique Advies, Frank Westerduin

 

Basis Workshop Anti-pestcoördinator

Doel:

De deelnemer(s) van uw onderwijslocatie vertrouwd maken met de functie

anti-pestcoördinator conform de anti-pestwet, die zal gelden vanaf 01-08-2015.

De anti-pestcoördinator kan met de opgedane kennis van de workshop ervoor zorgen dat er

op de school een cultuur gaat heersen waarin pestgedrag op de juiste manier tegen zal

worden gegaan. Dit alles conform het beleid van de school.

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om:

– vormen van pesten te signaleren;

– de actoren/betrokkenen bij pesten te onderscheiden;

– een anti-pestprotocol op te stellen;

– de nazorg van pesten te verzorgen.

De workshop zal voor een deel bestaan uit theorie over pesten en voor een deel uit praktijksituaties.

Theorie:

– inhoud anti-pestwet;

– wat is pesten;

– vijfsporenaanpak;

– uitgangspunten anti-pestprotocol;

– preventie maatregelen.

Praktijk:

– screening huidig beleid;

– opzet signalering pestgedrag;

– sturing bij anti-pestprotocol;

– stappenplan nieuwe definities;

– uitwerken van de rollen en verantwoordelijkheden;

– uitwisseling van kennis en methodieken;

Duur:

De basis workshop anti-pestcoördinator is een 8-urige dagtraining . Bij aanmelding

van losse personen is instroming in lopende groepen in onze instructieruimte mogelijk.

Daarnaast kunnen er in overleg eigen groepen worden ingepland.

3

Instroomdata lopende groepen:

Dag Datum Tijd Plaats

Maandag 05-10-2015 08:30 – 17:00 Tilburg

Dinsdag 06-10-2015 08:30 – 17:00 Tilburg

Maandag 19-10-2015 08:30 – 17:00 Tilburg

Dinsdag 10-11-2015 08:30 – 17:00 Tilburg

Dinsdag 24-11-2015 08:30 – 17:00 Tilburg

Opleidingskosten:

Totale basiscursus

losse instromers in groep € 335,00 p.p.

eigen groep:

5 deelnemers € 335,00 p.p.

6 tot en met 9 deelnemers € 310,00 p.p.

10 tot en met 12 deelnemers € 265,00 p.p.

Genoemde prijzen zijn inclusief:

– bewijs van deelname;

– administratieve handelingen o.a. planningen, uitnodigingen, verwerking en toezending bewijs van deelname;

– verzorging van de workshop door een erkende pedagoge;

– map en cd-rom met naslagwerk;

– gebruik instructieruimte Calm;

– lunchkosten, thee- en koffiefaciliteiten.

Genoemde prijzen zijn exclusief:

– 21 % BTW tarief;

– kosten gebruik andere ruimte dan Calm;

– reistijd uurtarief instructeur/ reiskosten € 0,27 Tilburg – cursuslocatie v.v.

4

Implementatie Workshop Anti-pestcoördinator

Doel:

De deelnemer(s) van uw onderwijslocatie vertrouwd maken met de implementatie van het anti-pestprotocol. Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om met de verkregen handvatten het anti-pestprotocol toe te passen.

Daarnaast biedt dit deel van de workshop een gelegenheid tot het creëren van een lokaal netwerk onder de anti-pestcoördinatoren, dit kan in de vorm van intervisiegroepen die door ons kunnen worden begeleid.

Theorie en Praktijk:

In de lesstof kunnen zaken aan bod komen als:

– Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het anti-pestprotocol;

– Ontwikkelen van het anti-pestprotocol;

– Implementeren van het anti-pestprotocol.

Duur en tijdstip:

De duur van de implementatieworkshop betreft 4 uur.

Instroomdata

Dag Datum Tijd Plaats

Dinsdag 20-10-2015 09:00 – 13:00 Tilburg

Woensdag 11-11-2015 13:00 – 17:00 Tilburg

Woensdag 25-11-2015 13:00 – 17:00 Tilburg

Woensdag 09-12-2015 08:30 – 12:30 Tilburg

Woensdag 09-12-2015 13:00 – 17:00 Tilburg

Dinsdag 15-12-2015 09:00 – 13:00 Tilburg