Je leest er sporadisch over in de media: successtory’s over integratie van vrouwelijke statushouders. Wat nou als jouw gemeente actief een rol kan spelen in deze verhalen?  Een V (vinkje) op de sociale kaart van uw gemeente.

Het vinden van een geschikte baan is voor veel vrouwelijke statushouders vaak een hindernisbaan met hoge hordes.

Je herkent dat vast wel. 

Meedoen in een nieuw land
Vrouwelijke statushouders willen graag actief zijn in de Nederlandse samenleving. Ze vinden het belangrijk om mee te kunnen doen in het land dat nieuw voor ze is. Voor hun kinderen én voor zichzelf. 

Ze willen de mores en sores van het land leren kennen, zich waardig presenteren, hun waardenoriëntatie verbreden. Maar helaas lopen zij vaak, samen met bemiddelaars, tegen allerlei hordes aan. 

Echt in contact komen met Nederlanders is voor hen al vaak moeilijk. 

Als werk niet lukt, is de taalachterstand al snel de eerste horde waar ze tegenaan lopen. De school van hun kinderen is dan vaak het enige ankerpunt als de man uit het gezin werk heeft en de vrouw zorgtaken voor haar rekening neemt. Zeker ook nog als het gezin te horen krijgt: “Gefeliciteerd, u bent uit de uitkering.” 

Bied een realistisch arbeidsperspectief
De E-Learning Sleutel naar Suc6 is een programma dat een arbeidsparticipatietraject biedt. Het is een training die speciaal ontwikkeld is voor vrouwelijke statushouders en vrouwen met een migratieachtergrond. 

Je biedt met de E-Learning Sleutel naar Suc6 deze vrouwen de mogelijkheid om onder begeleiding in eigen tijd hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Ze krijgen hiermee een realistisch arbeidsperspectief, dat hen uiteindelijk naar een betaalde baan leidt.


Hoe werkt het programma?

Statushouders helpen samen met het ontmoetingsplatform Womens Connection het programma vorm te geven.

Deze pilotgebruikers herkennen zich in het beeldmateriaal en de content. Het is niet belerend, het is ontdaan van stigmatiserende tekst en stereotypen. Het is hun belevingswereld.

Vrouwen die allemaal iets willen bereiken

Het plezier van het leren staat voorop. Als je iets leuk vindt, is leren leuk. Dat is al één horde op de hindernisbaan minder. Tegelijkertijd worden andere statushouders door de pilotgebruikers enthousiast gemaakt om deel te nemen aan deze training.  

Een zetje in de rug om zich met meer zelfvertrouwen te blijven inzetten voor hun persoonlijk einddoel. Ze willen immers allemaal iets bereiken: een kaasboerderij, een MBO-diploma, werk etc. Een successtory dus.

Geef deze vrouwen de kans hun droombaan te bereiken
U kunt deze vrouwen de kans geven om in hun droombaan aan de slag te gaan. Zij leren hun competenties en kwaliteiten beter te profileren. Tegelijkertijd leveren ze een belangrijke bijdrage aan het e-learning programma en helpen andere vrouwen. 

Demoversie

Benieuwd naar de resultaten van een digitaal traject voor vrouwen die op zoek zijn naar werk?

Vraag dan vandaag nog onze demoversie aan via : https://onlineacademy.training/product/sleutel-naar-suc6-demo/

Meld je aan voor (nieuwe updates over) de demoversie!. 

Women’s Connection is een initiatief van:
Karin Mulders, antropoloog en master migratie en integratiedeskundige en samen met

Frank Westerduin, trainer/coach met ervaring met het begeleiden van statushouders naar werk en re-integratie.

https://www.linkedin.com/in/mulderskarin/

https://www.linkedin.com/in/wwwjuniqueadviesnl/